PGB Adviesbureau de Bruijn

Via een nieuwe formule..

Waar u ook woont altijd persoonlijk contact en professioneel advies op maat 7 dagen per week bereikbaar 085 - 130 59 26 en 06 26975756

Altijd persoonlijk contact
Vast aanspreekpunt met passie   voor haar zaak


1 ste bureau in Nederland die All In service aanbiedt.Service kosten worden vergoed uit het PGB budget waardoor de service gratis is.


PGB Adviesbureau de Bruijn

7 dagen per week persoonlijk contact


Mijn naam is Simone de Bruijn.

Ik heb ruim 15 jaar met plezier gewerkt in tal van functies in de gezondheidszorg.

Daarbij heb ik ruime ervaring opgedaan met onder andere:

  • Bieden van verpleegkundige zorg, stellen van indicaties en uitvoering van

  • administratieve taken

  • Bemiddeling tussen zorgverleners/instanties en leveranciers van hulpmiddelen

  • Organisatie van thuiszorgkantoren inclusief het onderhouden van contacten met

  • specialisten en behandelaars

  • Inzet van noodzakelijke hulp en middelen

  • Opleiden van zorgverleners

  • Management van verpleegkundige wijkteams.


De afgelopen jaren hebben vele veranderingen in de gezondheidszorg plaatsgevonden,waardoor de zorg steeds meer verschoven naar de thuissituatie.

Dit stelt hele andere/nieuwe eisen aan de wijze van zorgverlening.


Het (ruimer) gebruik van PGB’s is daarbij essentieel.

Mijn ambitie is om een persoonsgerichte bijdrage te leveren in deze snel veranderende wereld,

zodat mensen optimaal gebruik kunnen (blijven) maken van alle mogelijkheden in de zorg.


Dat is mijn passie

Denkt u aan een PGB ?   

PGB’s kunnen erg complex zijn, waarnaar het niet altijd even duidelijk is wat

mogelijkheden er zijn om zorg en ondersteuning langs deze weg goed te regelen, zowel in de thuissituatie als elders.


Er zijn immers talloze soorten PGB’s zoals voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, vervoersmiddelen, aanpassingen in huis of auto en nog veel meer.

Advies en ondersteuning bij een aanvraag voor de juiste PGB kan u dus veel werk, tijd en stress besparen; dat is mijn rol.


Dit geldt ook voor de keuze van de juiste zorgverleners, organisaties en de samenwerking met u als budgethouder.

Het regelen van de contacten met (potentiële ) leveranciers van hulpmiddelen kan hier een onderdeel van zijn.


Ook na toekenning moet een PGB worden onderhouden v.w.b. administratie, budgetbewaking, organisatie van de zorg en de financiële afwikkeling richting budgethouders, zorgverleners en organisaties.

Hierbij kan ik u op professionele wijze van advies dienen, begeleiden en ondersteunen.


PGB betekent maatwerk; iedereen heeft immers recht op goede zorg en hulpmiddelen.


Hoe kunt u mijn dienstverlening inzetten ?

  

Ik begeleid u bij alle stappen tijdens alle fases van de aanvraag.

Dit geschiedt telefonisch, per email, maar ook door middel van video gesprekken en desgewenst persoonlijk gesprekken


U kunt gebruik maken van mijn diensten vanuit uw eigen woning en wanneer het u uitkomt.


Voor mijn relaties ben ik 7 dagen per week overdag en s'avonds bereikbaar voor vragen en ondersteuning


Ik houd mijn website zo actueel mogelijk

Ik ondersteun u optimaal bij uw PGB-aanvraag of bij wijziging van uw huidige PGB.

U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten van mijn dienstverlening, deze worden (vrijwel) allemaal vergoed vanuit het PGB-budget

Het verkrijgen van een PGB hangt af van talloze factoren die ik, tijdens het gratis intakegesprek, met u doorneem.

Na het intakegesprek kunnen we redelijk inschatten of u kans maakt op een PGB-budget;

zo niet dan kunnen we een mogelijk een andere aanpak bespreken en u daarin adviseren en verdere begeleiden.

Wanneer een PGB wordt toegekend is het voeren van een (vaak complexe) administratie verplicht.

De budgetbeheerder dient daartoe aan de toelatingseisen te voldoen.

Ik garandeer u een complete administratie, die door de instanties als correct wordt ervaren.

Onderdelen hiervan zijn ;

(Loon) belastingzaken

Invullen van formulieren

Opstellen van contracten

De zoektocht naar geschikte zorgverleners en/of organisaties

Zoeken naar leveranciers van hulpmiddelen en Domica, zodat uw gezondheid, verzorging en veiligheid altijd op de eerste plaats komen.

Heeft u een afwijzing ontvangen van uw PGB-aanvraag en bent u het hier niet mee eens ?

Ook dan kan ik met u meekijken of er andere mogelijkheden zijn en of u kans u maakt op een herindicatie.

In samenwerking met Per Saldo 2Kerr CIZ Zorgkantoren Welzorg de Zonnebloem Organisatie MEE Brabant Zorgverzekeringen