PGB Adviesbureau de Bruijn
1ste All in service in Nederland

7 dagen per week bereikbaar voor persoonlijk maatwerk advies en begeleiding
Service kosten worden vergoed uit het PGB budget waardoor de service gratis is.


Beschikbare diensten en soorten PGB


Welke diensten kunt u bij mij afnemen


U kunt terecht voor advies, bemiddeling tussen zorgverleners,(zorg)organisaties, leverancier van hulpmiddelen, bedrijven voor dagbesteding, vervoersmiddelen en nog veel meer.

Een PGB budgetaanvraag kunt u uitbesteden waardoor u, tot het moment van gebruik van de Pgb, geen omkijken heeft tijdens de gehele procedure.

Ook kunt u er voor kiezen een klein of groot service-abonnement af te sluiten, waarbij, tijdens de gehele duur van uw PGB, ondersteuning is gegandeerd. U heeft er dan verder geen omkijken naar; alles wordt voor u geregeld.

Als extra optie m.b.t. het beheer van uw PGB :

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.

Ook m.b.t. advies in Domica en alarmeringen kunt u bij mij terecht zodat uw huis veiliger wordt en uw leven meer ontspannen.

De geadviseerde producten kunnen (met korting) worden aangeboden.Samenwerking met verschillende organisaties en (gezondheids)instellingen.


PGB Adviesbureau de Bruijn werkt in samenspraak met gemeenten, zorgverzekeringen, CIZ, Zorgkantoren, CAK, SVB en de Zonnebloem maar ook met leveranciers van hulpmiddelen en domica.

Gemeenten

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Onder de WMO valt een hulpmiddel, woningaanpassing, huishoudelijke hulp, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, begeleiding en dagbesteding.


CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.


Zorgkantoor

Wat doet een zorgkantoor?

Het zorgkantoor krijgt van het CIZ uw indicatie voor Wlz-zorg.

In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u nodig heeft. Er staat ook of u de zorg in natura wilt. Of via een persoonsgebonden budget (PGB).

Zorg in natura

Voor zorg in natura heeft het zorgkantoor contracten afgesloten met zorgaanbieders in de regio. Het zorgkantoor laat u weten welke zorgaanbieders de zorg leveren die u nodig heeft. U kiest vervolgens de zorgaanbieder.

Persoonsgebonden budget

Bij een persoonsgebonden budget (PGB) bekijkt het zorgkantoor of u aan de voorwaarden (Informatielangdurigezorg.nl) voldoet. Zo ja, dan berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. Het geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen van uw zorgverleners betaalt.


SVB

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Als u verzekerd bent voor de Wlz dan bent u automatisch verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).Het gaat dan om de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen voor inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De SVB beheert deze en andere sociale voorzieningen en keert uit waar u recht op heeft.


CAK

Het CAK (oorspronkelijk een afkorting van Centraal Administratie Kantoor) is een Nederlands publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) belast met wettelijke, administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Deze eigen bijdrages zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen.


De Zonnebloem reisorganisatie

Deze reisorganisatie verzorgd reizen zowel lang als kort in binnen en buitenland voor mensen die een aangepaste locatie nodig hebben en zorg en verpleging nodig hebben tijdens de vakanties.

Zij organiseren reizen voor tieners zonder ouders,ouderen,rolstoelgebruikers en gehandicapten.Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. Iedereen moet zich verzekeren voor ziektekosten. Je moet in ieder geval een verzekering voor het basispakket afsluiten. Dat is verplicht.

Verpleging aan huis

Verpleging en verzorging aan huis vallen onder de Zvw. Verzorging aan huis is bijvoorbeeld het helpen met aankleden, eten en wassen.

Een persoonsgebonden budget (PGB) voor verpleging en verzorging aan huis vraag je aan bij je zorgverzekeraar. Of je in aanmerking komt voor een PGB is afhankelijk van de PGB-regels van je zorgverzekeraar. Deze regels vind je in de polisvoorwaarden.Aanvraag verpleging en verzorging


U kunt mij inschakelen om de aanvraag van start tot eind te begeleiden en alle taken van u over te nemen.

Dienstverlening stopt na het verkrijgen van een PGB.


Optie: met klein service abonnement kunt u de maandelijkse (loon) administratie, verwerking urenbriefjes en de eindejaars controle laten uitvoeren.

   Optie: met een groot service abonnement worden alle benodigde zaken voor u afgehandeld waaronder:
- administratieve zaken(incl. loonadministratie)
- contacten en contracten met zorgverzekering/organisaties
- afdracht belastingdienst en eindejaars controle,
- alle benodigde contacten met de SVB ,

- opmaken, samen met de zorgverlener, van de juiste reiskosten    en de betaling hiervan.
- urenregistratie, controle ,verwerking en verzamelen van de    benodigde informatie .
- c
ontact met het CAK(namens U).
- regeling van de juiste verplichte eigen bijdrage.
- beheer van het digitale klantenportaal waardoor u altijd een vast   aanspreek punt heeft die (persoonlijke )situatie goed kent. - regelmating onderzoek naar eventuele andere/nieuwe opties - aanwezigheid bij alle gesprekken in persoon of middels camera.

Als extra optie m.b.t het beheer van de PGB:

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.

Kortom alle zaken met betrekking tot de PGB, hulpmiddelen,uw zorgvraag en veiligheid laat u aan mij over tot u deze PGB niet meer nodig heeft.


Aanvraag hulpmiddelen


U kunt mij in schakelen om de aanvraag van start tot eind te begeleiden en alle taken van u over te nemen.

Ik vind voor u het hulpmiddel en de leverancier en regel de bezorging.

Dienstverlening stopt na het ontvangen van het hulpmiddel


  Optie middels klein service abonnement de eindejaars controle, afdraging belastingdienst en afhandelingen bij het kopen.

Optie middels groot service abonnement hiermee verzorg ik:
- alle administratie m.b.t. meerdere hulpmiddelen inclusief huur en/of koop voor 1 of meerdere jaren.
- De contacten met alle organisaties o.a. met het CAK om de juiste verplichte eigen bijdrage te regelen.
- een vervangend hulpmiddel, betalingen en vergoedingen.
- alle contacten en contracten met het UWV, de gemeente of de zorgverzekering en met de belastingdienst voor de afdragingen.

Extra optie m.b.t het beheer van de PGB :

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.


Aanvraag vakantie met zorg


Ik help u bij het vinden van de juiste vakantie en zorg in combinatie met de juiste locatie en datum bij de meest geschikte organisatie.

Mijn dienstverlening eindigt na uw vakantie. Bij een nieuwe vakantie kunnen we opnieuwe bemiddelen.


  Optie: middels een klein service abonnement inclusief de eindejaars controle en de afdragingen aan de belastingdienst m.b.t. tot 1 vakantie.

Optie middels een groot service abonnement hierbij verzorg ik alle vakantie's gedurende 1 of meerdere jaren met bijbehorende administratie.

Als extra optie m.b.t het beheer van een PGB:

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.


Aanvraag vervoer


U kunt van mij de begeleiding verwachten voor het vinden van de juiste voorzieningen, zoals type vervoer en selectie van de juiste organisatie.
Ook de administratieve taken en de contracten vallen hieronder.


Dienstverlening stopt na de 1 ste rit gemaakt te hebben.

Optie klein service abonnement is de gehele afhandeling van de aanvraag met de maandelijke administratie, inclusief rit registratie en de eindejaars controle.

Optie middels groot service abonnement meerdere jaren:
- het vinden en regelenen vervangende organisaties/vervoer
- namens u onderhoudt ik contact met het CAK, regel de juiste verplichte eigen bijdrage en het indienen van herindicaties (wanneer nodig)

Als extra optie m.b.t. het beheer van de PGB :

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.

Wat kunt u van mij verwachten ?


U kunt met al u vragen bij mij terecht 7 dagen per week middels verschillende wegen waaronder de nieuwe formule (Face), bellen, email ,facebook of whatsapp.
U hoeft dus niet de deur uit om toegang te krijgen tot professioneel, vakkundig en persoonlijk maatwerkadvies.

Ik volg continu bijscholing; daardoor blijf ik altijd goed op de hoogte van courante wetgeving en (nieuwe) regelgeving en deze met u kan delen.

U kunt mij laten registeren als gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger bij de betreffende organisatie.Bij vele PGB's is dit zelfs verplicht.In deze rol blijf ik tijdens de gehele duur van de PGB nauw betrokken en kan zo met u mee blijven denken.

Onderzoek, samen met u, andere opties om uw leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor langere tijd.

U kunt ten allen tijden mijn hulp inroepen om uw algehele medische/PGB situatie te bezien, een All In service dus.
Dit geldt eveneens bij meerdere aanvragen.

Tijdens het eerste contact stem ik met u of uw familie af welke aanvragen nodig zijn. Hierna word de aanvraag in gang gezet. Mocht de aanvraag door desbetreffende organisatie worden afgewezen, dan zal ik met u eventuele andere mogelijkeheden bespreken.

Wanneer uw PGB wordt toegewezen worden ook mijn diensten uit dit budget betaald; mijn dienstverlening is voor u op deze wijze kostenloos, zowel op korte als langere termijn.

Bij (aan)vragen garandeer ik u binnen 24 uur persoonlijk contact.Wat is Domica ?


Domotica is slimme huisbesturing. Hierdoor is zorg op afstand mogelijk waardoor ouderen en hulpbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen in een voor hen vertrouwde omgeving. Domotica voor thuiszorg biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel ouderen als de zorgverleners op afstand. Door verlichting en deurcommunicatie te integreren in domotica systemen wordt de woning veiliger voor ouderen en hulpbehoevenden en kan er makkelijker hulp ingeschakeld worden bij noodgevallen.


Voorbeelden van domotica in de thuiszorg

Er zijn veel voorbeelden van domotica toepassingen in de zorg waardoor thuis wonen veiliger en comfortabeler wordt.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden van domotica:

Automatisch schakelen van meerdere lampen met een druk op de knop of middels bewegingssensoren.

Bewegingsmelders schakelen verlichting in en om de woning.

Koppeling met alarmsystemen , schakelt verlichting in en bestuurt rolluiken.

Deurcommunicatie, altijd zien wie er aanbelt en de ontgrendelen (op afstand) voor bijvoorbeeld hulpverleners, vrienden en familie zonder hen een sleutel te geven.

Aanwezigheidmelder zorgt dag en nacht voor een beschermd gevoel.

Smartwatch welke controles bijhoudt van de drager bijvoorbeeld de bloeddruk, saturatie en pols deze zijn ook voorzien van gps (zodat u altijd weet waar de drager is).

Domotica voor ouderen, visiueel beperkt, gehandicapten en/of rolstoelgebruikers.


De domotica systemen zijn zeer geschikt voor ouderen, gehandicapten en/of rolstoelgebruikers. U kunt de domotica volledig naar uw zorgsituatie en persoonlijke voorkeur aanpassen.

Laat bijvoorbeeld automatisch de verlichting inschakelen zodra iemand een ruimte betreedt of het bed verlaat.

Ouderen kunnen direct zien wie er voor de deur staat door integratie van een video-intercom.

Of direct hulp oproepen met een paniekschakelaar.

Langer thuis wonen

Het gebruik van domotica in de zorg geeft ook zekerheid bij de familie van ouderen en zorgbehoevenden. De wetenschap dat zij in een veilige situatie leven is prettig. Daarbij is er de mogelijkheid om automatische meldingen te krijgen bij beweging, of juist geen beweging. Dat geeft een rustig gevoel voor zowel de hulpbehoevende als de familie.


Wet Langdurige Zorg (WLZ)


Wet langdurige zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie


Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

begeleiding en dagbesteding

ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten

een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis

opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Persoonsgebonden budget (PGB)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) geven. Met een PGB kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.Huishoudelijke hulp


U kunt mij inschakelen om de aanvraag van start tot eind te begeleiden en alle taken van u over te nemen. Het vinden van een zorgverlener en/of organisatie hoort daarbij.

Dienstverlening stopt na het verkijgen van de PGB.

Optie middels een klein service abonnement kunt u de maandelijkse (loon) administratie, uren-administratie en de eindejaars controle laten uitvoeren.

Optie middels groot service abonnement: hierbij verzorg ik uw volledige administratie, onderhoud ik, namens u, contact met het CAK (regel o.a. de juiste verplichte eigen bijdrage), de gemeente of zorgverzekering (eventuele herindicatie), de belastingdienst (loon en uren-registraties) vervangende zorgverlener/organisatie. Ook de eindejaars-controle voor 1 of meerdere jaren valt hieronder.

U heeft een vast aanspreekpunt die uw (persoonlijke) situatie goed kent en met u mee denkt voor andere opties en oplossingen.

Als extra optie m.b.t het beheer van de PGB:

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.


.
Service Abonnementen


De service Abonnementen worden bekostigd uit het aan te vragen PGB budget,mocht het gaan om een afwijzing hoeft u niets te betalen voor deze service.

Bij toewijzing van het PGB budget worden de maandelijke kosten voor deze service allemaal betaald uit het PGB Budget betaald waardoor u ten alle tijden zelf niets hoeft te betalen.

Als extra optie m.b.t het beheer van de PGB:

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.

Kortom alle zaken met betrekking tot de PGB, hulpmiddelen, uw zorgvraag en veiligheid laat u aan mij over tot u deze PGB niet meer nodig heeft.

Wel de lusten niet de lasten.


Klein service abonnement (1 jaar of korter)


Ik vraag de noodzakelijke PGB aan en onderhoudt de contacten met de zorgverleners/organisaties,zorg voor de uitbetaling en de eindejaars-controle. Voor maximaal 1 jaar.


Groot service abonnement voor een (1) of meerdere jaren


Dit abonnment omvat de dienstverlening van het kleine abonnement. Echter regel ik hierbij ook alle wijzigingen met organisaties, zorgverleners, de Belastindienst etc. Ook de maandelijkse administratie, eindejaars-controle en rit/uren registratie/controle vallen hieronder. Dit alles gedurende de gehele looptijd van de PGB.

Ik onderhoud contact met de Belastingdienst en alle betrokken organisaties, regel vervanging van zorgverleners/organisatie/hulpmiddelen en zorg voor herindicaties (waar nodig) gedurende jaren/looptijd van de PGB. Tot slot onderhoud ik het contact met de SVB bank of regel, namens u, de loonadministratie en uren-registratie.


Kortom u kunt alle zaken m.b.t. een PGB aan mij overlaten.

Budget Coach

Als extra optie m.b.t het beheer van een PGB :

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.

Kortom alle zaken met betrekking tot de PGB, hulpmiddelen,uw zorgvraag en veiligheid laat u aan mij over tot u deze PGB niet meer nodig heeft.Aanvraag dagbesteding


U krijgt mijn ondersteuning bij het vinden van de juiste soort PGB, locatie en organisatie,regel de contracten en elke communicatie tussen u en de gekozen organisatie.


Dienstverlening stopt na de 1 ste dag van de start van de dagbesteding.


Optie middels klein service abonnement Ik vraag de noodzakelijke PGB aan en onderhoudt de contacten met de zorgverleners/organisaties,zorg voor de uitbetaling en de einde jaars controle.Voor maximaal 1 jaar.

   Optie middels groot service abonnement het vinden van een vervangende locatie/organisatie,herindicatie indienen(wanneer nodig).Namens u onderhoudt ik contact met het CAK en regel de juiste verplichte eigen bijdrage.De einde jaars controle en het juiste gebruik van het budget.

Als extra optie m.b.t het beheer van de PGB:

Kunt u bij beide service-abonnementen het beheer van uw PGB aan mij uitbesteden waarbij ik de rol van een gewaarborgde hulp/vertegenwoordiger vervul.

Dit is zelfs bij vele PGB's verplicht.

In deze rol ben ik de spin in het web die met alle facetten van de PGB's contract onderhoudt en nauw betrokken is bij uw persoonlijke situatie.

Ik kijk met u mee naar meer en andere opties om het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken voor 1 of meerdere jaren.Per SaldoPer Saldo is dé landelijke vereniging van budgethouders. Wij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb. In het woud van regels en ontwikkelingen rondom het pgb geeft Per Saldo houvast.


De aanpak van 2Kerr is uniek in Europa. Wij zijn gespecialiseerd in Wheelchairs in Balance (WIB) en brengen alle kennis en producten bij elkaar onder één dak. Hiermee zorgen we voor een unieke ervaring voor onze klanten, die op ons indoor testparcours ruimschoots kunnen uitproberen, producten vergelijken en daarbij een onafhankelijk advies krijgen


Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten. Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.